ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

20 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:43 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทยานพาหนะและขนส่ง) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทยานพาหนะและขนส่ง) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

20 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:42 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดำเนินงานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดำเนินงานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กุมภาพันธ์ 2562 /

15:45 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินงานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D

ราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินงานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D

07 กุมภาพันธ์ 2562 /

17:14 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ประกาศแผนจัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาจัดจ้าง (3แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา) ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

ประกาศแผนจัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาจัดจ้าง (3แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา) ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

21 มกราคม 2562 /

16:50 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา