ไฟล์ powerpoint ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 15 16 17 และ 18 (ชุดที่ 3)

ไฟล์ powerpoint ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 15 16 17 และ 18 (ชุดที่ 3)

22 มกราคม 2561 /

14:55 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ไฟล์ powerpoint ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 15 16 17 และ 18 (ชุดที่ 2)

ไฟล์ powerpoint ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 15 16 17 และ 18 (ชุดที่ 2)

22 มกราคม 2561 /

14:54 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ไฟล์ powerpoint ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 15 16 17 และ 18 (ชุดที่ 1)

ไฟล์ powerpoint ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 15 16 17 และ 18 (ชุดที่ 1)

22 มกราคม 2561 /

14:53 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา