ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

20 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:43 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทยานพาหนะและขนส่ง) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ประเภทยานพาหนะและขนส่ง) การแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโดยวิธีทอดตลาด

20 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:42 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

08 พฤศจิกายน 2561 /

09:59 น. /

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา