มอบเกียรติบัตรหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาสารสนเทศดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

28 มีนาคม 2562 /

11:05 น.

ประชุมแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาพัฒนาแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาของกลุ่มต้นแบบ(พื้นที่เดิม) และกลุ่มขยายผล (พื้นที่ใหม่) สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur :CE)

27 มีนาคม 2562 /

14:35 น.