คัดเลือกหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

06 มีนาคม 2562 /

17:20 น.

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาพื้นฐานระดับหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา (กชช.2ค) ปี 2562

01 มีนาคม 2562 /

16:01 น.

ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

01 มีนาคม 2562 /

15:58 น.

กรมฯตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา จปฐ. แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาพื้นฐานระดับหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา (กชช.2ค) ปี 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562 /

15:05 น.