มอบเกียรติบัตรหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาสารสนเทศดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

วันที่ 28 มีนาคม  2562 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาสารสนเทศดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญ กำลังใจในการดำเนินงานแก่หมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาและตำบลที่ได้รับการคัดเลือกฯ โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ซึ่งมีหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาและตำบล เข้ารับใบประกาศ ดังนี้ 1. หมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาวังหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาปางงุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น รางวัลชมเชย ได้แก่ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง , แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาปงป่าหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย , แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาห้วยขอน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง , แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาพิมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ , แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลากวางใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลากวาง อำเภอสูงเม่น 2. สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)