อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาเพื่อการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการโฮมสเตย์

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบแนวทางการดำเนินงานหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาเพื่อการท่องเที่ยว แก่ผู้เข้าอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาเพื่อการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาหมู่แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา 2 ณ ห้อง AT Nine โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)