ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2562  นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายนายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้ฯระดับจังหวัด/อำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฯรวม 40 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)