แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์ และแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา โครงการแผนและการทำงาน

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาจัดจ้าง

กฎระเบียบข้อบังคับ

คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารอื่นๆ